Cordovano


Cordovano is als restauratieatelier actief sinds 1996 .
Onze specialisaties zijn :
Conservatie en restauratie van papier, leder en goudleder,
conditierapport en vooronderzoek.
advies voor bewaring, transport en presentatie.