Onze visie en werkwijze

Op uw vraag maken wij een passende offerte waarbij de restauratiemogelijkheden, het beoogde resultaat en de verdere stappen worden voorgesteld. Een behandeling wordt pas gestart na vooronderzoek en in samenspraak met de opdrachtgever. Indien nodig werken wij interdisciplinair samen met collega’s restauratoren en deskundigen.

Respect voor de authenticiteit van het object staat steeds centraal. Er wordt uitgegaan van een minimale interventie, reversibiliteit van de ingrepen en herkenbaarheid van toevoegingen met aandacht voor esthetische integratie.
Er wordt gebruik gemaakt van producten, technieken en conservatiemateriaal conform de huidige restauratie-ethiek.
Van ieder project wordt een behandelingsverslag met fotomateriaal opgemaakt.

Onze visie en werkwijze